Senast uppdaterad: 18 juli 2023

Up For Match allmänna villkor

ALLMÄNT

Information om Up For Match

Dessa allmänna villkor ("Villkor") gäller för alla tjänster som Up For Sports AB (559206-2003) ("Up For Sports", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra kunder / användare ("du") på den webbaserade applikationen Up For Match ("Up For Match").

Up For Match är en tjänst för lagsporter där lag kan registrera sig för enklare och effektivare bokning av träningsmatcher samt ta emot cupinbjudningar. Cuparrangörer kan registrera sig och bjuda in lag (och domare) till sina cuper via Up For Match. Domare kan registrera sig på Up For Match och att ta emot inbjudningar att döma träningsmatcher och cuper. Tjänsten finns tillgänglig i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda e-postadressen nedan ("Kontaktuppgifter"):

E-postadress: hej@upformatch.se

Godkännande av Villkoren

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto och använda Tjänsten.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post eller på Applikationen om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta använda Tjänsten, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan / Applikationen.

Definitioner

"Applikationen" avser vår webbaserade applikation som är tillgänglig via dator och/eller mobiltelefon och som rör Tjänsten.

"Funktioner" avser Hemsidan, Applikationen, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (www.upformatch.se) rörande Tjänsten.

"Konto" avser det användarkonto som du registrerar och skapar via Hemsidan / Applikationen.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (www.upformatch.se/policy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan / Applikationen, tillsammans med tillhörande tjänster och information som vi tillhandahåller dig.

TJÄNSTEN

Beskrivning av Tjänsten

Alla användare av Tjänsten måste registrera ett Konto, vilket man gör genom att fylla i uppgifter i formuläret på Hemsidan / Applikationen. Man väljer att registrera sig som lag, cuparrangör eller domare. När registreringen är fullföljd och användarkontot är verifierat kan användaren börja använda Tjänsten. Tjänsten finns tillgänglig i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Lag

Som lag kan du använda Tjänsten för att;

När du registrerat ett lag på applikationen så kommer du att synas för alla användare i den lagsporten på Applikationen med lagets namn, din valda logotype / klubbmärke, lagets åldersgrupp, typ av lag samt den information som du valt att använda för att beskriva laget. När du skapar en matchförfrågan på Applikationen så kommer lagets namn, lagets logotype / klubbmärke, lagets åldersgrupp, typ av lag samt den information om träningsmatchen du anger när du skapar matchförfrågan att bli synlig på Applikationen för de lag som du valt att bjuda in till träningsmatchen samt det kommer att skickas ut ett email med samma information till de lag som du valt att bjuda in till träningsmatchen. Har du valt att bjuda in domare till träningsmatchen så kommer en förfrågan att skickas ut till de domare du valt att bjuda in först när din matchförfrågan är bokad av ett lag. Domarna får då information om vilka lag som ska mötas samt tid och plats via ett email som skickas ut samt att samma information blir synlig på Applikationen för domaren när denne loggar in på Applikationen. Du kan också bjuda in endast domare om du har en träningsmatch som redan är bokad och ni saknar domare. Inbjudan går då ut till de domare som ni valt att bjuda in. Det är först till kvarn som gäller för domare.

När du bokar dig på en träningsmatchförfrågan eller tackar ja till en cup samt när ett lag som du bjudit in till träningsmatch tackar ja till din förfrågan, så kommer du och det andra laget / cuparrangören att få varsitt e-postmeddelande med era respektive kontaktuppgifter (namn, e-postadress, samt telefonnummer). Det är enbart det lag som bokat sig på din matchförfrågan eller det lag / den cuparrangör som lagt ut en förfrågan som erhåller dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer). Användare av Applikationen får endast använda dessa kontaktuppgifter i syfte att skapa kontakt inför den specifika träningsmatchen eller cupen som är bokad av laget.

Som administratör för ett lag kan du på ”Hem” se dina skapade matchförfrågningar samt följa hur lagen (domarna) tackar ja / nej till inbjudan samt vilka lag (domare) som ej svarat. Du kan också när som helst lägga till flera lag (domare) till din matchförfrågan och då går samma inbjudan ut till de adderade lagen (domarna).

Cuparrangör

Som cuparrangör kan du använda Tjänsten för att;

När du skapat en cup på applikationen så kommer du att synas för andra cuparrangörer på Applikationen under ”Alla cuper” med cupens namn, cupens logotype / klubbmärke samt den information som du valt att använda för att beskriva cupen. När du skapar en cup på Applikationen så kommer cupens namn, cupens logotype / klubbmärke samt den information om cupen du anger när du skapar en cup att bli synlig för alla på Applikationen och det kommer att skickas ut ett email med samma information till de lag (och domare) som du valt att bjuda in till cupen.

När ett lag (och domare) tackar ja till din cupinbjudan, så kommer du och det laget (domaren) att få varsitt e-postmeddelande med era respektive kontaktuppgifter (namn, e-postadress, samt telefonnummer). Det är enbart det lag (den domare) som tackat ja till din cupinbjudan som erhåller dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer). Användare av Applikationen får endast använda dessa kontaktuppgifter i syfte att skapa kontakt inför den specifika cupen.

Som cuparrangör kan du på ”Hem” se dina skapade cuper samt följa hur lagen (domarna) tackar ja / nej till inbjudan samt vilka lag (domare) som ej svarat. Du kan också när som helst lägga till flera lag (domare) till cupen och då går samma inbjudan ut till de adderade lagen (domarna).

Domare

Som domare kan du använda Tjänsten till;

När du registrerat dig som domare på applikationen så kommer du att synas för alla användare i den lagsporten på Applikationen med ditt namn, ditt fotografi, den domarbehörighet du har (vissa sporter) samt den information som du valt att använda för att beskriva dig som domare.

När du bokar dig som domare på en träningsmatchförfrågan eller cup, så kommer du och laget som bjudit in till träningsmatchen / cuparrangören att få varsitt e-postmeddelande med era respektive kontaktuppgifter (namn, e-postadress, samt telefonnummer). Det är enbart det lag som bjudit in till träningsmatch eller den cuparrangör som lagt ut en förfrågan som erhåller dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer). Användare av Applikationen får endast använda dessa kontaktuppgifter i syfte att skapa kontakt inför den specifika träningsmatchen eller cupen som förfrågan avser.

Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan / Applikationen.

Skapa ett konto

För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra. Du kan registrera dig som lag, cuparrangör och / eller domare, men du måste använda olika epostadresser för de olika registrerade Kontona. När ett Konto har skapats (vilket sker efter att ditt konto har verifierats av dig med en verifieringskod du erhåller), är Tjänsten tillgänglig och klar att användas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan / Applikationen.

Aktivering av tjänsten att skicka inbjudan till träninsgmatch till lag och / eller domare (gäller för registrerade lag)

Matchbokningstjänsten för lag aktiveras i enlighet med instruktionerna på Hemsidan / Applikationen. Din aktivering har bekräftats när vi skickar ett kvitto på betalningen via epost samt du kommer att se på Applikationen under ”Min profil” din aktuella aktiveringsperiod och när den löper ut. När aktiveringsperioden löpt ut så är din matchbokningstjänst inaktiverad, men du kan fortfarande ta emot och tacka ja eller nej till matchförfrågningar från andra lag. Det är bara om du önskar skicka en egen inbjudan till träningsmatch till lag och / eller domare som du måste aktivera matchbokningstjänsten igen.

Skapa cup och bjuda in lag till cup (gäller för registrerade cuparrangörer)

Cuparrangörer betalar en avgift för att skapa en cup och bjuda in lag (och domare) till cupen i enlighet med instruktionerna på Hemsidan / Applikationen. Din cupinbjudan skickas ut till inbjudna lag (och domare) när vi skickar ett kvitto på betalningen via epost. Cuparrangörer betalar en avgift per cup som skapas.

Cuparrangörer kan också skicka påminnelser till de lag som än inte har svarat på cupinbjudan. Cuparrangören betalar en avgift per påminnelse som skickas.

DINA SKYLDIGHETER

Kunder / användare

Vi erbjuder Tjänsten till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning), bolag och andra juridiska personer.

Du får inte köpa Tjänsten eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år. Om du är mellan sexton (16) och arton (18) år har du däremot rätt att köpa Tjänsten och använda Funktionerna förutsatt att du betalar med pengar som du kan visa att du har tjänat själv.

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten för en juridisk person, intygar du att du har befogenhet att ingå dessa Villkor samt att använda samtliga Funktioner för den juridiska personens räkning. Om du är en företagskund utgör dessa Villkor det fullständiga avtalet mellan oss.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan / Applikationen på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart via våra Kontaktuppgifter.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

Om vi behöver begränsa åtkomsten till Tjänsten kommer vi att kontakta dig i förväg. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.

Eget innehåll

Hemsidan / Applikationen innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller ("Innehåll"). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig och på ditt Konto.

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan / Applikationen, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till de uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan / Applikationen på ett sätt som är förenligt med lag.

Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan / Applikationen, är du medveten om, beroende på dina kontoinställningar, att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter

Lag

Det är helt gratis för lag att registrera ett Konto samt att ta emot och acceptera cupinbjudningar. Det är också gratis att ta emot, tacka ja till och avböja mottagna träningsmatchförfrågningar.

Det kostar en avgift för lagen att aktivera matchbokningstjänsten där laget kan skicka egna inbjudningar till träningsmatch till lag och / eller domare. Lagen betalar via swish (i Sverige) eller kort bara för den aktiverade perioden (1 månader, 3 månader, 6 månader eller 12 månader) och när perioden har löpt ut så måste laget själv aktivera upp en ny betalningsperiod igen när laget vill skicka ut en egen matchförfrågan. Det är ingen prenumeration, inget abonnemang och innebär ingen bindningstid om man aktiverar matchbokningstjänsten.

Avgiften för de olika perioderna är (inklusive mervärdesskatt);

1 månads aktivering: SEK 99

3 månaders aktivering: SEK 249

6 månaders aktivering: SEK 499

12 månaders aktivering: SEK 999

Det finns också en möjlighet för klubbar och föreningar att betala för matchbokningstjänsten för sina lag och i de fallen faktureras klubben / föreningen för kostnaden (enligt en separat prislista) och de avsedda lagens matchbokningstjänst aktiveras manuellt av Up For Match.

Cuparrangörer

Cuparrangörer betalar en avgift för att skapa en cup och bjuda in lag (och domare) till cupen. Det är en engångskostnad per cup och avgiften betalas via swish.

Avgiften för att skapa en cup är (inklusive mervärdesskatt);

Inbjudan skickas till upp till 10 lag: SEK 299

Inbjudan skickas till 11-20 lag: SEK 399

Inbjudan skickas till > 20 lag: SEK 499

Påminnelse till de lag som än inte svarat på cupinbjudan: SEK 99 (inklusive mervärdesskatt) per påminnelse.

Domare

Det kostar inget för domare att registrera sig och att ta emot och acceptera inbjudningar att döma träningsmatcher och cuper.


Du ska betala alla tillämpliga avgifter på det sätt som beskrivs på Hemsidan / Applikationen för den Tjänst som du har valt. Priserna för Tjänsten anges på Hemsidan / Applikationen och inkluderar mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter. Priset för Tjänsten är det som anges på Hemsidan / Applikationen.

Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Tjänsten på de sätt som anges nedan (se även Köpvillkor nedan).

Vi erbjuder betalningsmöjligheter i samarbete med Bambora genom:

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

För betalning gäller tredjepartsleverantörens villkor. Du kan bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras av tredjepartsleverantören. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning.

Matchbokningstjänsten är aktiverad först efter att betalningen är genomförd.

Cupinbjudan skickas ut till inbjudna lag (och domare) först efter att betalningen för cupen är genomförd.

Det går också att betala för våra tjänster med faktura. Önskar du betala med faktura så kontaktar du oss på email: hej@upformatch.se

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalstid

Villkoren gäller från att du har registrerat ett Konto och fortsätter att gälla fram till dess att avtalet sägs upp. Uppsägning av avtalet gäller med omedelbar verkan.

Uppsägning

Du kan säga upp Tjänsten och avsluta ditt Konto genom att kontakta oss via våra Kontaktuppgifter.

Vid avtalstidens slut kommer din åtkomst till Tjänsten att upphävas omedelbart. Vi kommer även radera eller anonymisera all personlig information om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag.

Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta gälla även efter uppsägning.

VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:

Fel

Tjänsten är felaktigt om:

Reklamation

Om du anser att Tjänsten är felaktig kan du reklamera genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid vara rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år efter Tjänstens slutförande.

Dina rättigheter vid fel i tjänsten

Vid fel har du rätt att:

Hävning

Om du häver Tjänsten innan den har slutförts har vi rätt till ersättning för den del av Tjänsten som vi redan har utfört (gäller för lag som aktiverat matchbokningstjänsten samt för cuparrangörer som bjudit in till cup(er)).

Tredjepartstjänster som del av tjänsten

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Om du är konsument tillhandahåller vi endast Tjänsten för ditt privata bruk. Om du använder Tjänsten i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål är vårt ansvar gentemot dig begränsat enligt följande:

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du köpte Tjänsten.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta. Vänligen kontakta oss via våra Kontaktuppgifter.

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det att du skickar in ditt skriftliga meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av ångerrätten

Om du är konsument och vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar som vi har tagit emot från dig. Återbetalning kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället.

Om vi redan har utfört delar av Tjänsten innan du lämnat meddelande om att du vill ångra ditt köp, har vi rätt till ersättning till ett belopp som är proportionerligt i förhållande till det totala beloppet för hela Tjänsten.

PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan / Applikationen ägs och administreras av Up For Sports. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändåmål utan vårt skriftliga samtycke.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss. Se våra Kontaktuppgifter.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner med dig. Vid händelse av ett klagomål eller en tivst har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

BOLAGSINFORMATION

Up For Sports AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress: c/o Annika Jovanovic, Sturegatan 32, 114 36 Stockholm

Organisationsnummer: 559206-2003

Momsregistreringsnummer: SE559206-200301


Köpvillkor

1. Företagsinformation

Dessa köpvillkor gäller för alla tjänster som Up For Sports AB (559206-2003) ("Up For Sports", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra kunder / användare ("du") på den webbaserade applikationen Up For Match ("Up For Match").

Up For Match är en tjänst för lagsporter där lag kan registrera sig för enklare och effektivare bokning av träningsmatcher samt ta emot cupinbjudningar. Cuparrangörer kan registrera sig och bjuda in lag (och domare) till sina cuper via Up For Match. Domare kan registrera sig på Up For Match och att ta emot inbjudningar att döma träningsmatcher och cuper. Tjänsten finns tillgänglig i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

2. Priser

Priserna anges inklusive moms i Svenska kronor.

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

4.1 Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du köpte Tjänsten.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta. Vänligen kontakta oss via våra Kontaktuppgifter.

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det att du skickar in ditt skriftliga meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

4.2 Effekter av ångerrätten

Om du är konsument och vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar som vi har tagit emot från dig. Återbetalning kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället.

Om vi redan har utfört delar av Tjänsten innan du lämnat meddelande om att du vill ångra ditt köp, har vi rätt till ersättning till ett belopp som är proportionerligt i förhållande till det totala beloppet för hela Tjänsten.

5. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Up For Sports AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under vår Integritetspolicy.

6. Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda e-postadressen nedan:
E-postadress: hej@upformatch.se

7. Cookies

Vänligen finn information om vår cookie policy här Cookie policy.

8. Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet.

9. Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

10. Klagomål och tvister

Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss. Se våra Kontaktuppgifter.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner med dig. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.